آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com

دی اکتیل فتالات DOPبیس (2-اتیل هگزیل ) فتالات که به دی اکتیل فتالات یا DOP معروف است ، پر مصرفترین پلاستی سایزر است. درسال 2005 تقریبا 85% و در سال 2017 تقریبا 65% کل پلاستی سایزر مصرف شده در جهان DOP بوده است. DOP با بسیاری از پلیمرها قابل اختلاط است. بیشترین کاربرد آن برای PVC است.


DOP مایعی بی رنگ و تقریبا بی بو بادمای جوش بالاست. در آب نامحلول ودر حلالهای غیرقطبی و روغنها محلول است. جرم ویژه آن 0.99 گرم بر میلی لیتر ، نقطه ذوب آن 50- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 385 درجه سانتی گراد است.

عمده صنایعی که به شکلی DOP را مصرف می کنند عبارتند از:

  • گرانول سازی
  • کابل سازی
  • شیلنگ سازی
  • رنگ سازی
  • تولید کنندگان چرم مصنوعی
  • کفش
  • چسب
  • اسباب بازی
DOP از استریفیکاسیون 2-اتیل هگزانول و انیدریدفتالیک در مجاورت کاتالیست تولید می شود.