آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com

محصولات ظفر شیمی کیمیاگر

1-    دی اکتیل فتالات DOP پرمصرفترین پلاستی سایزر امروز دنیاست. DOP با بسیاری از پلیمرها قابل اختلاط است. بیشترین مصرف آن برای اختلاط با PVC است.
 

در جدول زیر ویژگیهای DOP تولیدی شرکت ظفرشیمی کیمیاگر آمده است.
 

HEAT

DENSITY

ESTER

WATER

VOLATILITY

ACIDITY

APHA

TEST

STABILITY

AT 25 C    Kg/m3

 

CONTENT%

CONTENT

AT 125C

 
mgKOH/gr   

COLOR

 

AT 180C

 

 

 

FOR 3HR

 

 

 

FOR 2 H

 

 

 

 

 

 

 

NO change

0.98 - 0.985

MIN 99.5%

MAX 0.1%

MAX 0.15%

MAX 0.1

MAX 40

FAVORITE

color

 

 

 

 

 

 

 

NO change

0.985

 

 

 

0.02 mg

 

 

color

kg / m3

MIN 99.5%

0.05

0.06%

KOH / gr

15

RESULT

 

 

 

 

 

DOTP

 

 

 

  2-    دی اکتیل ترفتالات DOTP در سالهای اخیر مصرف گسترده و روبه افزایشی پیدا کرده است.علت آن علاوه بر برخی ویژگی های خوب آن،مشکوک بودن DOP به سرطانزا بودن است که باعث شده اتحادیه اروپا مصرف آن را ممنوع کند.DOTP قابلیت اختلاط کمتری نسبت به DOP برای PVC دارد،اما از نظر مقاومت حرارتی،مهاجرت ملکولها وسائل ایمنی برتری چشمگیری نسبت به DOP دارد.
در جدول زیر ویژگیهای DOTP تولیدی شرکت ظفرشیمی کیمیاگر آمده است.
 

 

HEAT

DENSITY

ESTER

WATER

VOLATILITY

ACIDITY

APHA

TEST

STABILITY

AT 25 C   Kg/m3

CONTENT%

CONTENT%

AT 125C

mgKOH/gr

COLOR

 

AT 180C

 

 

 

FOR 3HR

 

 

 

FOR 2 H

 

 

 

 

 

 

 

NO change

0.98 - 0.985

MIN 99.5%

MAX 0.1%

MAX 0.15%

MAX 0.3

MAX 40

FAVORITE

color

 

 

 

 

 

 

 

NO change

0.985

 

 

 

0.2 mg

 

 

color

kg / m3

MIN 99.5%

0.05

0.06%

KOH / gr

25

RESULT

 

 

 

 

 

DOTP