آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
آلبوم تصاویر
گالری4
تصویر شماره 1
گالری3
تصویر شماره 2
گالری5
تصویر شماره 3
گالری6
تصویر شماره 4
گالری7
تصویر شماره5