آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا
1397/10/25 - 11:15
افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا
زمان ثبت سفارش کالا از 3 ماه به 6 ماه افزایش یافت
اصلاح قانون چک
1397/10/20 - 12:38
اصلاح قانون چک
اصلاح قانون چک باعث بهبود فعالیت اقتصادی شده و مبادلات اقتصادی را بهبود می بخشد.