آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/10/20 - 12:25
كد :7

لیست عرضه بورس کالا 97/10/26

لیست عرضه بورس کالا 97/10/26

اروند:

سود کاستیک-10602R-2000T+7000T

آبادان:

سود کاستیک-10602R-100T+400T

برزویه:

ارتوزایلن-63373R-1500T

زایلین مخلوط-51446R-1000T

پارازایلین-79390R-20T+80T

بندرامام:

بنزن-69425R-1500T

زایلین مخلوط-51446R-2000T

پارس:
استایرن منومر-76882R-1008T+6504T

پردیس:
اوره گرانول -17702R-3000T

تندگویان:
اسید ترفتالیک - OFF1 -58817R-500T
اسید ترفتالیک-69197R-50T+200T

رازی:
اوره گرانول-17702R-200T

شازند:
دی اتیلن گلایکول-40572R-110T
دی اتانول آمین-90114R-110T
دی اتیل هگزانول-82737R-143T+363T
منو اتیلن گلایکول-46810R-143T+363T
نرمال بوتانول-66668R-143T+363T
منومر وینیل استات-95000R-143T+407T

فن آوران:
اسید استیک-34936R-115T+690T

کرمانشاه:
اوره گرانول -17702R-3000T

مارون:
دی اتیلن گلایکول-40572R-66T+154T
منو اتیلن گلایکول-46810R-220T+550T

مروارید:
دی اتیلن گلایکول-40572R-50T+50T
منو اتیلن گلایکول-46810R-200T+300T

فرسا شیمی:
دی اتیلن گلایکول-40572R-132T

منو اتیلن گلایکول-46810R-110T+594T