آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com

پلاستی سایزرها

نرم کننده ها
موادی مایع هستند که با پلیمرهای سخت، آمیخته شده و سبب نرمی و انعطاف پذیری می شود تا آنها را فرآیندپذیر نموده و در آنها تنوع کاربری ایجاد نمایند.
از نظر شیمیایی مولکولهای پلاستی سایزر مابین مولکولهای پلیمر نفوذ کرده و جاذبه مولکولی را کاهش می دهند.
در 60 سال گذشته حدود 30000 ترکیب مختلف به عنوان پلاستی سایزر معرفی شدند اما درحال حاضر حدود 50 ترکیب از آنها کاربرد صنعتی و تجاری دارند. بیشترین کاربرد پلاستی سایزرها در آمیزه کاری PVC است.
موادی که امروزه بیشترین استفاده را به عنوان پلاستی سایزر دارند عبارتند از :
  1. فتالاتها
  2. ترفتالاتها
  3. اپوکسی ها
  4. آلیفاتیکها
  5. تری ملیتات ها