آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com

پلیمر

پلیمرها موادی طبیعی ویا سنتزی هستند که ساختار مولکولی آنها از تکرار یک یا چند مولکول (مونومر) به تعداد زیاد تشکیل شده است.

نشاسته، سلولز، کائوچو و پروتئین ها نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی هستند.

تعداد پلیمرهای سنتزی امروزه از دهها هزارنیز تجاوز نموده است.

پلیمرها به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. دسته بندی آنها از نظر کاربردی و ویژگی های فیزیکی به این صورت است:
  • پلاستیکها
  • الاستومرها
  • الیاف
  • رزین ها