آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
ایمنی و محیط زیست|ظفرشیمی کیمیاگر
ایمنی و محیط زیست ترکیب های آروماتیکی که ساختار ارتو دارند از نظر سلامتی مشکل زا هستند. دی او پی در شمار ترکیبات       Endocrine - Disrupting - Chemicals )    EDGS)     قرار دارد. این نوع ترکیبات با تداخل در کار هورمونها ممکن است سبب بروز مشکل ...