آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
پلاستیک|ظفرشیمی کیمیاگر
پلاستیک پلاستیک کلمه ای از ریشه یونانی به معنی ((قابل شکل دادن )) است. پلاستیک ها پلیمرهای جامد هستند. پلاستیک ها به دودسته ترمو پلاست و ترموست تقسیم می شوند: ترموپلاست ها بر اثر حرارت دچار تغییر در ساختار مولکولی نشده و فقط نرم و قابل قالبگیری می شوند. از این رو این مواد قابل بازیافت و استف ...