آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 02833455145-7
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
پلاستیک|ظفرشیمی کیمیاگر
پلاستیک پلاستیک کلمه ای از ریشه یونانی به معنی ((قابل شکل دادن )) است. پلاستیک ها پلیمرهای جامد هستند. پلاستیک ها به دودسته ترمو پلاست و ترموست تقسیم می شوند: ترموپلاست ها بر اثر حرارت دچار تغییر در ساختار مولکولی نشده و فقط نرم و قابل قالبگیری می شوند. از این رو این مواد قابل بازیافت و استف ...
جلو گیری از مهاجرت پلاستی سایزر به سطح پلیمر
جلو گیری از مهاجرت پلاستی سایزر به سطح پلیمر مهاجرت پلاستی سایزرها از بین مولکولهای پلیمر به سطح یکی از مشکلات مهم در صنعت پلیمر است. علاوه بر از دست رفتن نرمی و شکننده شدن پلیمر، مولکولهای رسیده به سطح پلیمر می توانند برای سلامتی مصرف کننده ایجاد اشکال نمایند. در تحقیقی که هلموت رینکه( Helmu ...