آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
پلیمر|ظفرشیمی کیمیاگر
پلیمر پلیمرها موادی طبیعی ویا سنتزی هستند که ساختار مولکولی آنها از تکرار یک یا چند مولکول (مونومر) به تعداد زیاد تشکیل شده است. نشاسته، سلولز، کائوچو و پروتئین ها نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی هستند. تعداد پلیمرهای سنتزی امروزه از دهها هزارنیز تجاوز نموده است. پلیمرها به انواع مختلفی دسته ...
الیاف پلی استری کاربردی
محققان دانشگاه نساجی صنعتی امیر کبیر موفق به تولید الیاف پلی استری کاربردی در صنعت چرم مصنوعی و مصرف زیست پزشکی شدند. ندا عزیزیها مجری طرح "تولید الیاف پلی استر متخلخل به وسیله کلرید سدیم و بررسی خصوصیات آن"  با اظهار به اینکه این پروژه با همکاری دکتر سید احمد موسوی شوشتری و دکتر ...