آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 7-02833455145
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
پلیمر|ظفرشیمی کیمیاگر
پلیمر پلیمرها موادی طبیعی ویا سنتزی هستند که ساختار مولکولی آنها از تکرار یک یا چند مولکول (مونومر) به تعداد زیاد تشکیل شده است. نشاسته، سلولز، کائوچو و پروتئین ها نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی هستند. تعداد پلیمرهای سنتزی امروزه از دهها هزارنیز تجاوز نموده است. پلیمرها به انواع مختلفی دسته ...