آدرس : قزوین،شهرک صنعتی لیا،بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان استاندارد 1، چهارمین واحد سمت راست
تلفن : 02833455145-7
ایمیل: Commercial@zafarshimikimiagar.com
پلاستیک|ظفرشیمی کیمیاگر
پلاستیک پلاستیک کلمه ای از ریشه یونانی به معنی ((قابل شکل دادن )) است. پلاستیک ها پلیمرهای جامد هستند. پلاستیک ها به دودسته ترمو پلاست و ترموست تقسیم می شوند: ترموپلاست ها بر اثر حرارت دچار تغییر در ساختار مولکولی نشده و فقط نرم و قابل قالبگیری می شوند. از این رو این مواد قابل بازیافت و استف ...
پلیمر|ظفرشیمی کیمیاگر
پلیمر پلیمرها موادی طبیعی ویا سنتزی هستند که ساختار مولکولی آنها از تکرار یک یا چند مولکول (مونومر) به تعداد زیاد تشکیل شده است. نشاسته، سلولز، کائوچو و پروتئین ها نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی هستند. تعداد پلیمرهای سنتزی امروزه از دهها هزارنیز تجاوز نموده است. پلیمرها به انواع مختلفی دسته ...
پلاستی سایزرها | ظفر شیمی کیمیاگر | تولید مواد شیمیایی پایه صنایع
پلاستی سایزرها نرم کننده ها موادی مایع هستند که با پلیمرهای سخت، آمیخته شده و سبب نرمی و انعطاف پذیری می شود تا آنها را فرآیندپذیر نموده و در آنها تنوع کاربری ایجاد نمایند. از نظر شیمیایی مولکولهای پلاستی سایزر مابین مولکولهای پلیمر نفوذ کرده و جاذبه مولکولی را کاهش می دهند. در 60 سال گذشته ح ...